.

herb_korolBractwo Rycerskie Zamku Będzin jest stowarzyszeniem rekonstrukcji historycznej, które zajmuje się odtwórstwem historycznym średniowiecza przełomu XIV i XV wieku. Koncentrujemy się zarówno na rekonstrukcji kultury materialnej okresu późnego średniowiecza, jak i działalności sportowej związanej z Ruchem Rycerskim w postaci różnego rodzaju turniejów rycerskich, pokazów, buhurtów. Rokrocznie organizujemy turniej na zamku w Będzinie, jak również ogólnopolskie jak i regionalne manewy buhurtowe.

Herbem bractwa jest biała wieża zamkowa w polu złoto-czerwonym. Herb ów symbolizuje zamek będziński i jego wieżę ostatecznej obrony. Symbolika herbu nawiązuje do historycznej roli zamku, który powstał i był rozbudowywany jako nadgraniczna warownia broniąca zachodnich rubieży Małopolski. Wieża ta oznacza niezłomne stanie przez nasze bractwo na straży tradycji naszego zamku oraz kultywowanie jego barwnej historii. Złoto-czerwone barwy jego pola są barwami Królewskiego Miasta Będzina.

Naszym zawołaniem bojowym, po którym łatwo nas rozpoznać jest:

NA SMOKA!